Gasilne naprave FIRE destroyer

KAJ SO GASILNE NAPRAVE FIRE DESTROYER?

Avtomatske gasilne naprave FIRE DESTROYER so nova vrsta aktivne požarne zaščite za gašenje različnih tipov požarov.

Namenjene so predvsem situacijam, kjer ni nikogar na kraju dogodka ali je tam upravljanje z gasilnimi sredstvi neprimerno.

Avtomatska gasilna naprava se sproži  samodejno kadar pride v stik s plamenom. V tem trenutku naprava sprosti gasilno sredstvo v obliki prahu, ki ustvari ustrezen gasilni učinek.

Za optimalno uporabo je zelo pomemba lokacija namestitve gasilne naprave.

 

Produkt  je tretiran kot aktivna protipožarna zaščita. Ob zaznavi plamena se izdelki FIRE DESTROYER sami aktivirajo in s tem odpravijo požar, še preden lahko ogenj povzroči večjo materialno škodo ali celo ogrozi življenja.

 

Avtomatske gasilne naprave FIRE DESTROYER so stroškovno učinkovita aktivna protipožarna zaščita katera ne zahteva dodatnih investicijskih vlaganj v izgradnjo inštalacij ali kakršnih koli drugih posegov v prostor.

 

PREDNOSTI GASILNIH NAPRAV FIRE DESTROYER

Enostavno rokovanje

- Kroglo preprosto vržete v ognjišče ali namestite na požarno ogroženo mesto,

- Nalepko pritrdite na mesto kjer je dostop omejen,

- Disk, produkt za vozila in plovila zaradi oblike preprosto namestite ob motor ali drugi namenski prostor, s tem ste preventivno zaščitili svoje premoženje v primeru nastanka požara.

Odzivnost

 • Aktivacijski čas mehanizma FIRE DESTROYER od stika s plamenom je od 3-5 sekund
 • Funkcija alarma: gasilna naprava nameščena na požarno ogroženih območjih se bo ob nastanku požara sprožila in povzročila hrup do 120 decibelov.
 • Varna in učinkovita: zaradi avtomatske funkcije delovanja človeku ni več potrebno biti v neposrednem stiku z ognjem na kraja požara.
 • Garancija: 3-5 let in ne zahteva rednega vzdrževanja.
 • Aktivna požarna zaščita: V fazi pripravljenosti je 24/7
 • Prijazen okolju in ljudem: Produkt FIRE DESTROYER je okolju in človeku popolnoma neškodljiv.
 • Lahke in prenosne: Od 90 gramov do 6 kilogramov.

PRODUKTI FIRE DESTROYER SO TAKO NAMENJENI PRAVNIM OSEBAM IN INDUSTRIJI, KOT FIZIČNIM OSEBAM IN GOSPODINJSTVOM

 • Požari v bivalnih prostorih
 • Požari v industriji
 • Kmetijski objekti in mehanizacija
 • Požari tovornih vozil in delovnih strojev
 • Požari avtomobilov
 • Požari plovil

GASILNI SISTEM, KI REAGIRA Z OGNJEM
IDEALNO za motorne prostore PLOVIL in VOZIL!
MAJHNA IN POVSOD DOSTOPNA!